DECLARATIA PRIVIND POLITICA
ÎN DOMENIUL CALITATII
Managementul de la cel mai înalt nivel al SC CELLA INVEST AG SRL a definit politica referitoare la calitate ca fiind un instrument care conduce organizatia la îmbunatatirea performantelor sale, astfel încât sa determine câstigarea încrederii clientilor si obtinerea de profit.
Având în vedere performantele si experienta acumulate pâna în prezent, precum si exigentele clientilor nostri, managementul de la cel mai înalt nivel se angajeaza sa proiecteze, implementeze, mentina si sa îmbunatateasca continuu în cadrul organizatiei SC CELLA INVEST AG SRL un SMC în conformitate cu ISO 9001: 2008. De asemenea, se angajeaza sa respecte cerintele legale si de reglementare, precum si orice alte cerinte suplimentare identificate de organizatie si sa furnizeze servicii astfel încât, prin calitatea lor, clientii sa fie sprijiniti corespunzator în demersurile lor pentru a se dezvolta si prospera.
Managementul de la cel mai înalt nivel stabileste obiectivele calitatii pentru functiile relevante si la nivelurile relevante ale organizatiei. Obiectivele calitatii sunt masurabile si în concordanta cu politica referitoare la calitate.
Pentru stabilirea obiectivelor calitatii, managementul ia în considerare:
• necesitatile curente si viitoare ale organizatiei si ale pietei deservite;
• constatarile relevante ale analizelor efectuate de management;
• performantele actuale ale proceselor si produselor curente;
• cresterea continua a satisfactiei clientilor prin oferirea de produse cu grad inalt de inovare si servicii de calitate;
• nivelul de satisfactie a partilor interesate;
• rezultatele autoevaluarilor;
• incurajarea continua a propriilor angajati in vederea dezvoltarii profesionale prin instruire si crearea unui mediu stimulativ pentru aceastia;
• analiza competitorilor, oportunitatile de îmbunatatire;
• resursele necesare pentru satisfacerea obiectivelor.
Obiectivele calitatii sunt comunicate întregului personal al organizatiei, astfel încât acesta sa poata contribui la îndeplinirea lor. Obiectivele calitatii sunt analizate periodic si revizuite ori de câte ori este necesar.
Managementul de la cel mai inalt nivel s-a angajat si a pus în aplicare aceasta politica, iar în acest scop a numit Reprezentantul Managementului pentru Calitate, cu responsabilitatea proiectarii, implementarii, mentinerii si îmbunatatirii continue a Sistemului de Management al Calitatii.
Aprobat/data:
Director General,
Catalin ARANGHELOVICI